Lépcsőliftjeink


Adatvédelmi nyilatkozat

Stannah adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2018. május 25., péntek 11:13:40

Bevezetés

Ez a Stannah vállalatcsoport adatvédelmi nyilatkozata. A „Stannah” szó a következőkre utal:

A tengerentúli Stannah-leányvállalatok a helyi piacoknak megfelelő adatvédelmi nyilatkozatok alapján működnek.

Elérhetőségeink

Adatvédelmi csapat

Stannah

Watt Close

East Portway

Andover SP10 3SD

Egyesült Királyság

dataprotection@stannah.co.uk

01264 364311

Milyen adatokat tárolunk

A Stannah a következő adatokat tárolhatja önről:

Különleges személyes adatok

Bizonyos termékek esetében hasznos a különleges személyes adatok gyűjtése és feldolgozása: ilyenek például az egészségi állapotra vonatkozó adatok. Értékesítési munkatársaink ezen információk segítségével pontosíthatják a terméket, telepítési, szolgáltatási és egyéb csapataink pedig a leginkább megfelelő terméket vagy szolgáltatást tudják felkínálni ügyfeleinknek. A különleges adatok tárolása és feldolgozása vonatkozásában mindig hozzájárulást kérünk, az adatokat pedig biztonságosan tároljuk.

Hamis kérelmek

Sajnos bizonyos esetekben hamis kérelmeket kapunk a tájékoztatóink elküldésére vonatkozóan. Ezek legnagyobb része ártalmatlan, de néha rosszindulatúak. Ilyen esetekben sajnos nem adhatunk ki a rendőrségen kívül másnak semmilyen információt a kérelem küldőjével kapcsolatban, ideértve a kuponok fénymásolatait, a telefonbeszélgetések felvételeit, az IP-címeket stb.

Értékesítéstámogatás

Amennyiben adatait harmadik fél – például egy mobilitással foglalkozó üzlet vagy egyéb fizetett értékesítéstámogatási szolgáltató – továbbította nekünk, elegendő adatot osztunk meg velük könyvelési és adminisztratív célokra.

Külső adatszolgáltatók

Biztosítjuk, hogy az általunk vásárolt adatok megbízható forrásból származzanak, tisztázzuk velük a hozzájárulások gyűjtésének módját és idejét, illetve azt, hogy az adatokat preferenciaszolgáltatások alapján szűrték, valamint hogy az adatok gyűjtése és karbantartása az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történt.

Adatmegőrzés

Ha megkeres bennünket, az adatokat a megkereséstől számított két évig őrizzük meg, kivéve, ha felkérést kapunk az adatok korábban történő törlésére. Amennyiben adatai törlését kéri tőlünk, ezeket egy kivételi fájlban tároljuk a külső felektől esetlegesen vásárolt adatok összehasonlítása érdekében, amellyel megakadályozhatjuk, hogy a kérése ellenére kapcsolatba lépjünk önnel a jövőben.

Amennyiben terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk, adatait a jótállási időszak lejárta után is megőrizzük a jövőbeli átalakítási, illetve termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos felelősségi ügyek céljaira.

Telefonbeszélgetések felvételei

Bizonyos beszélgetéseket képzési és nyomonkövetési célból rögzítünk. A beszélgetés rögzítéséről a munkatárssal való kapcsolat létrehozása előtt tájékoztatjuk.

Közösségi média

Nyomon követjük a közösségi média híreit, és reagálunk a releváns észrevételekre.

Személyes adatainak felhasználása

Megkeresésre történő válaszadás

Amennyiben termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos információ iránti megkereséssel fordul hozzánk és megadja az adatait, ezeket a megkeresés teljesítésére és az időközönként történő nyomon követésre használjuk. A választ és a nyomon követést jogos érdek alapján végezzük. Hozzájárulását kérjük az e-mailben történő kapcsolatfelvételhez.

Bármikor kérheti a nyomon követés megszüntetését.

Marketing

Adatait felhasználhatjuk arra, hogy a megkeresésével kapcsolatban az első megkeresés dátumától számított legfeljebb két évig releváns marketinginformációkat küldjünk az ön számára.

Minden további marketingtevékenységgel kapcsolatban kifejezett hozzájárulást kérünk: olyan esetben, ha például úgy gondoljuk, hogy valami érdekelheti, de nem kapcsolódik az eredeti megkereséséhez. A hozzájárulás megszerzésének időpontjáról és módjáról nyilvántartást vezetünk. Joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását;.

A megkeresés és vásárlások kezelése

Személyes adatait a megkeresés és bármely ezt követő vásárlás kezelésére használjuk.

Stannah-termék vásárlása esetén megtörténhet, hogy az évente kétszer megjelenő ügyfélmagazinunk (Stannah Talk) egy példányát is elküldjük. A magazint bármikor lemondhatja.

Harmadik felekhez történő átirányítás

Amennyiben nem tudjuk közvetlenül biztosítani a kért terméket, de egyik forgalmazónk segíthet a problémán, hozzájárulását kérjük adatai továbbításához, mi pedig adminisztratív és könyvelési célból nyilvántartást vezetünk erről.

Piackutatás

Rendszeres időközönként piackutatást végzünk: ez történhet közvetlenül vagy független külső felek segítségével, amely segít a piac jobb megértésében, illetve hozzájárul a termékeink és szolgáltatásaink jobbá tételéhez. Adatainkból a nekünk megadott és egyéb, külsőleg szerzett információk alapján profilt hozhatunk létre a releváns csoportok meghatározása érdekében.

Ügyfelek elégedettsége

Rendkívül fontos számunkra tudni, hogy milyen mértékben elégedett a Stannah által nyújtott szolgáltatásokkal. Megtörténhet, hogy megkérjük egy ügyfél-elégedettségi felmérés kitöltésére nyomtatott vagy online formában, amelyet a teljesítményünk nyomon követésére és ügyfeleink által jelzett aggályok vizsgálatára használunk.

Megtörténhet, hogy egy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás keretén belül online felhasználó értékelés kitöltésére kérjük. Ezek a szervezetek az adatait a nevünkben dolgozzák fel, és nem használhatják az adatokat saját céljaikra.

A független akkreditációs szolgáltatások iránti elkötelezettségünk részeként néha megkérhetjük arra, hogy olyan felmérést töltsön ki, amelyet a külső felek használnak fel vállalkozásunk teljesítményének a külső felek által megállapított kritériumoknak történő megfelelése érdekében. Adatait azonban nem osztjuk meg ezekkel a szervezetekkel.

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal

A nekünk megadott és a külső szolgáltatóktól hozzánk esetlegesen beérkező adatok alapján adatait különböző kategóriák alapján osztályozhatjuk, például: ügyféltípus, hely, demográfiai célok, az érdeklődési körbe tartozó termékek és szolgáltatások. Ennek segítségével jobban testre szabhatjuk ügyfeleinkkel való értékesítési és marketingkommunikációnkat. Joga van kifogást emelni a profilalkotással és az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatallal szemben.

Szükség esetén hitelvizsgálatokat végzünk szerződéses célokra.

Cookie-k és internetes nyomonkövetési információk

Weboldalunk cookie-k és nyomonkövetési képpontok segítségével hatékonyabb tájékoztatást nyújt. A részletekért tekintse meg az egyes weboldalainkon található, cookie-használattal kapcsolatos nyilatkozatunkat.

www.stannah.com/cookies

www.stannahstairlifts.co.uk/cookies

www.stannahhomelifts.co.uk/cookies

www.stannah.com/cookies

https://www.stannah.hu/privacy-policy/

Ügyfeleink jogai

Minden személynek jogai vannak az adatai felhasználása tekintetében. Ezek a következők:

Joggyakorlás

Ha ezentúl nem szeretne marketinganyagokat kapni a Stannah-tól, jelezze ezt e-mailben, telefon vagy írásban az alábbi címek egyikén:

Adatvédelmi csapat

Stannah

Watt Close

Andover

Hampshire SP10 3SD

01264 364311

dataprotection@stannah.co.uk

Adatok helyesbítése

Fontos, hogy a nálunk tárolt adatok naprakészek és helyesek legyenek. Joga van a helytelen adatok helyesbítéséhez. Helyesbítési kérelmét küldje el levélben vagy e-mailben az adatvédelmi csapatnak.

Az adatokba történő betekintés joga

Ha szeretné a nálunk tárolt adatok másolatát megkapni, írjon az adatvédelmi csapatnak. Lehetőség szerint tüntesse fel ügyfélszámát, valamint mutassa be a kért információkat.

Adatok feldolgozása az Egyesült Királyságon kívül

Az általunk használt külső eszközök és szolgáltatások egy része az adatokat egyesült államokbeli kiszolgálókon dolgozza fel az EU–USA adatvédelmi pajzs keretrendszerben (https://www.privacyshield.gov/welcome). Ez garantálja, hogy az adatokat biztonságosan és az elfogadott uniós alapelveknek megfelelően kezelik.

Amennyiben megtörténik, hogy adatait az EU-n vagy az EU–USA adatvédelmi pajzs keretrendszeren kívül kell feldolgoznunk az ezen dokumentumban szereplő célokra, biztosítjuk, hogy ez biztonságosan és az Egyesült Királyságban érvényes védelemmel megegyező szintű védelmet nyújtó szerződéses megállapodás alapján történjen.

Adatai megosztása

A Stannah keretén belül

Az önnel és az önnél lévő termékekkel kapcsolatos információkat a Stannah vállalatcsoport keretén belül felhasználhatjuk a megkeresés és/vagy a velünk kötött szerződés teljesítése érdekében a következő célokra:

Más szervezetekkel

Megtörténhet, hogy adatait más szervezetekkel osztjuk meg, ha:

Amikor ügynökökkel és alvállalkozókkal osztjuk meg adatait, meggyőződünk arról, hogy ezt írásos szerződés erősíti meg, valamint hogy adatait bizalmasan és biztonságosan kezeljék az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A Stannah nem értékesíti, osztja meg vagy adja át adatait külső vállalatoknak ezen vállalatok marketingcéljaira.

A személyes adatok biztonsága

Minden adatot biztonságos kiszolgálón vagy biztonságos magán felhőalapú tárhelyen tartunk. Rendkívül komolyan vesszük az adatvédelmet, és számos eszköz, protokoll és szolgáltatás révén biztosítjuk adatai védelmét.

Panaszbejelentés az adatok felhasználásával kapcsolatban

Amennyiben panasza van adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk:

Adatvédelmi csapat

Stannah

Watt Close

East Portway

Andover SP10 3SD

Tel.: 01264 364311

dataprotection@stannah.co.uk

Amennyiben elégedetlen a válaszunkkal, panaszt nyújthat be az adatvédelmi biztos hivatalában (Information Commissioner’s Office).

Adatvédelmi biztos hivatala (Information Commissioner’s Office)

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire SK9 5AF

0303 123 1113

 


A dokumentum utolsó frissítése: 2018. május 25., péntek 11:13:40.

A legújabb változatért lépjen velünk kapcsolatba, vagy látogasson el oldalunkra: www.stannah.com/dataprotection

A tájékoztatót kérésre alternatív formátumban is rendelkezésre bocsátjuk.